TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr LV/356/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględniając przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzicówpdf86.15 KBRobert Rusin
Uchwała nr LV/357/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomościpdf106.26 KBRobert Rusin
Uchwała nr LV/358/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chociwel na lata 2023-2025pdf1.68 MBRobert Rusin
Uchwała nr LV/359/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel na 2023 r.pdf648.87 KBRobert Rusin
Uchwała nr LV/360/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwelpdf81.96 KBRobert Rusin
Uchwała nr LV/361/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Chociwel za 2022 rok oraz wykazu potrzeb z realizacją zadań na rok 2023pdf1.12 MBRobert Rusin
Uchwała nr LV/362/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu za 2022 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Chociwel na 2023 rok.pdf3.53 MBRobert Rusin
Uchwała nr LV/363/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023pdf574.12 KBRobert Rusin
Uchwała nr LV/364/2023 zmieniająca uchwałę LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023-2035pdf423.38 KBRobert Rusin
Uchwała nr LV/365/2023 w sprawie nabycia nieruchomościpdf83.41 KBRobert Rusin
Uchwała nr LV/366/2023 w sprawie przyjęcia zadania zarządzenia drogami powiatowymipdf94.63 KBRobert Rusin
Uchwała nr LV/367/2023 zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwelpdf60.87 KBRobert Rusin
Uchwała nr LV/368/2023 zmieniającą uchwałę Nr XLIV/291/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatypdf72.39 KBRobert Rusin
Uchwała nr LV/369/2023 zmieniająca uchwałę nr XXIII/141/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel.pdf115.82 KBRobert Rusin
Uchwała nr LV/370/2023 zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Chociwelpdf673.31 KBRobert Rusin
Uchwała nr LV/371/2023 zmieniające uchwałę nr XXIII/144/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciepdf146.42 KBRobert Rusin
Raport z głosowań imiennychpdf73.27 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 marzec 2023 09:13 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 marzec 2023 09:20 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 marzec 2023 09:25 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 marzec 2023 09:47 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 maj 2023 14:21 Robert Rusin