TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr LVIIII/388/2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chociwla wotum zaufaniapdf59.38 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/389/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chociwel wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 rokpdf57.96 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/390/2023 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chociwla z tytułu wykonania budżetu za 2022 rokpdf72.65 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/391/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023pdf406.73 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/392/2023 zmieniająca uchwałę nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023-2035pdf265.88 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/393/2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomerpdf86.14 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/394/2023 w Chociwlu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlupdf61.54 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/395/2023 w Chociwlu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlupdf68.17 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/396/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiempdf62.95 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/397/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiempdf66.63 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/398/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiempdf68.92 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/399/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiempdf66.58 KBRobert Rusin
Uchwał nr LVIIII/400/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chociwel do porozumienia w sprawie utworzenia partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego oraz opracowania wdrożenia strategii terytorialnej innego instrupdf64.62 KBRobert Rusin
Uchwał nr LVIIII/401/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Chociwel oraz kaplicy cmentarnej w Chociwlupdf322.07 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/402/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z poczekalni dworca kolejowego Chociwelpdf183.48 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/403/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/183/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Chociwelpdf132.99 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/404/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Stargardziepdf57.91 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVIIII/405/2023 w sprawie zmiany uchwały nr X/52/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowejpdf56.04 KBRobert Rusin
Protokół z głosowańpdf118.02 KBRobert Rusin
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr LVIIII/401/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Chociwel oraz kaplicy cmentarnej w Chociwlupdf1.97 MBRobert Rusin
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr LVIIII/402/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z poczekalni dworca kolejowego Chociwelpdf2.02 MBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 04 lipiec 2023 11:10 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 lipiec 2023 11:24 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 lipiec 2023 11:27 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 wrzesień 2023 13:56 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 wrzesień 2023 13:57 Robert Rusin