Zarządzenia Burmistrza Chociwla z 2023 roku

Numer, data i nazwa zarządzeniaLink do pobrania
 Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Chociwel w 2023 r. Zarządzenie nr 1/2023 (pdf,376KB)
 Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 2/2023 (pdf,1.66MB)
  
 Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 3 stycznia 2023 r. wsprawie ustalenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla jednostki - Urzędu Miejskiego na 2023 rok. Zarządzenie nr 4/2023 (pdf,103KB)
 Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku. Zarządzenie nr 5/2023 (pdf,732KB)
 Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na wspracie zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie Placówek Wspracia Dziennego na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku. Zarządzenie nr 6/2023 (pdf,393KB)
 Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania frm doskonaenia zawodowego nauczycieli na rok 2023. Zarządzenie nr 7/2023 (pdf,102KB)
 Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu. Zarządzenie nr 8/2023 (pdf,31KB)
  
 Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu. Zarządzenie nr 10/2023 (pdf,50KB)
 Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 11 stycznia 20223 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu. Zarządzenie nr 11/2023 (pdf,49KB)
 Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu. Zarządzenie nr 12/2023 (pdf,446KB)
 Zarządzenie nr 12a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 19 stycznia 2023 r. wsprawie zmian w bużecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 12a/2023 (pdf,254KB)
 Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 23 stycznia 2023 r. wsprawie powołania Komisji Konkursowej. Zarządzenie nr 13/2023 (pdf,45KB)
 Zarządzenie nr 14/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zarządzenie nr 14/2023 (pdf,30KB)
 Zarządzenie nr 15/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia. Zarządzenie nr 15/2023 (pdf,57KB)
 Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Chociwlu i klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu, na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel Zarządzenie nr 16/2023 (pdf,219KB)
  
 Zarządzenie nr 18/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzoru oraz zasad wydawania i ewidencjonowania identyfikatorów imiennych dla przewodniczących zgromadzeń publicznych organizowanych na terenie Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 18/2023 (pdf,122KB)
 Zarządzenie nr 18a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz przewspółczynnika proporcji VAT. Zarządzenie nr 18a/2023 (pdf,54KB)
 Zarządzenie nr 18b/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 18b/2023 (pdf,666KB)
 Zarządzenie nr 19/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznycch w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku. Zarządzenie nr 19/2023 (pdf,836KB)
 Zarządzenie nr 20/2023 Burmistrza Chcoiwla z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofer na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspracia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia Placówek Wspracia Dziennego na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku. Zarządzenie nr 20/2023 (pdf,445KB)
 Zarządzenie nr 20a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu. Zarządzenie nr 20a/2023 (pdf,42KB)
 Zarzązenie nr 20b/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 1 lutego 2023 r. w spraiwe upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu.Zarządzenie nr 20b/2023 (pdf,40KB)
 Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu pn. "Quiz walentynkowy 2023" w gminie Chociwel. Zarządzenie nr 21/2023 (pdf,234KB)
 Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie powołania Koordynatorów raz Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Chociwlu. Zarządzenie nr 22/2023 (pdf,68KB)
 Zarządzenie nr 22a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 22a/2023 (pdf,131KB)
  
 Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 24/2023 (pdf,386KB)
 Zarządzenie nr 25/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 252023 (pdf,67KB)
 Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżąwy. Zarządzenie nr 26/2023 (pdf,32KB)
 Zarządzenie nr 26a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 26a/2023 (pdf,402KB)
 Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitcaji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024" w roku 2023 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert. Zarządzenie nr 27/2023 (pdf,389KB)
Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesneg wyrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w Gminie Chociwel na lata 2022-2026" w roku 2023 oraz składu komisji do przeprowadzenia precedur konkursu ofert. Zarządzenie nr 28/2023 (pdf,370KB)
  
 Zarządzenie nr 30/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 4 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zarządzenie nr 30/2023 (pdf,30KB)
  
  
  
 Zarządzenie nr 34/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chociwlu Zarządzenie nr 34/2023 (pdf,34KB)
  
  
 Zarządzenie nr 37/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesneg wyrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w Gminie Chociwel na lata 2022-2026" w roku 2023 oraz składu komisji do przeprowadzenia precedur konkursu ofert. Zarządzenie nr 37/2023 (pdf,45KB)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 08:14 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 08:15 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 08:16 Robert Rusin