Zarządzenia Burmistrza Chociwla z 2023 roku

Numer, data i nazwa zarządzeniaLink do pobrania
 Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Chociwel w 2023 r. Zarządzenie nr 1/2023 (pdf,376KB)
 Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 2/2023 (pdf,1.66MB)
  
 Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 3 stycznia 2023 r. wsprawie ustalenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla jednostki - Urzędu Miejskiego na 2023 rok. Zarządzenie nr 4/2023 (pdf,103KB)
 Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku. Zarządzenie nr 5/2023 (pdf,732KB)
 Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na wspracie zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie Placówek Wspracia Dziennego na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku. Zarządzenie nr 6/2023 (pdf,393KB)
 Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania frm doskonaenia zawodowego nauczycieli na rok 2023. Zarządzenie nr 7/2023 (pdf,102KB)
 Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu. Zarządzenie nr 8/2023 (pdf,31KB)
 Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania osobowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Pzemocy w Rodzinie.  Zarządzenie nr 9/2023 (pdf,48KB)
 Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu. Zarządzenie nr 10/2023 (pdf,50KB)
 Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 11 stycznia 20223 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu. Zarządzenie nr 11/2023 (pdf,49KB)
 Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu. Zarządzenie nr 12/2023 (pdf,446KB)
 Zarządzenie nr 12a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 19 stycznia 2023 r. wsprawie zmian w bużecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 12a/2023 (pdf,254KB)
 Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 23 stycznia 2023 r. wsprawie powołania Komisji Konkursowej. Zarządzenie nr 13/2023 (pdf,45KB)
 Zarządzenie nr 14/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zarządzenie nr 14/2023 (pdf,30KB)
 Zarządzenie nr 15/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia. Zarządzenie nr 15/2023 (pdf,57KB)
 Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Chociwlu i klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu, na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel Zarządzenie nr 16/2023 (pdf,219KB)
 Zarządzenie nr 17/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 17/2023 (pdf,80KB)
 Zarządzenie nr 18/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzoru oraz zasad wydawania i ewidencjonowania identyfikatorów imiennych dla przewodniczących zgromadzeń publicznych organizowanych na terenie Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 18/2023 (pdf,122KB)
 Zarządzenie nr 18a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz przewspółczynnika proporcji VAT. Zarządzenie nr 18a/2023 (pdf,54KB)
 Zarządzenie nr 18b/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 18b/2023 (pdf,666KB)
 Zarządzenie nr 19/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznycch w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku. Zarządzenie nr 19/2023 (pdf,836KB)
 Zarządzenie nr 20/2023 Burmistrza Chcoiwla z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofer na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspracia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia Placówek Wspracia Dziennego na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku. Zarządzenie nr 20/2023 (pdf,445KB)
 Zarządzenie nr 20a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu. Zarządzenie nr 20a/2023 (pdf,42KB)
 Zarzązenie nr 20b/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 1 lutego 2023 r. w spraiwe upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu.Zarządzenie nr 20b/2023 (pdf,40KB)
 Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu pn. "Quiz walentynkowy 2023" w gminie Chociwel. Zarządzenie nr 21/2023 (pdf,234KB)
 Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie powołania Koordynatorów raz Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Chociwlu. Zarządzenie nr 22/2023 (pdf,68KB)
 Zarządzenie nr 22a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 22a/2023 (pdf,131KB)
 Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Chociwa z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zarządzenie nr 23/2022 (pdf,30KB)
 Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 24/2023 (pdf,386KB)
 Zarządzenie nr 25/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 252023 (pdf,67KB)
 Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżąwy. Zarządzenie nr 26/2023 (pdf,32KB)
 Zarządzenie nr 26a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 26a/2023 (pdf,402KB)
 Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitcaji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024" w roku 2023 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert. Zarządzenie nr 27/2023 (pdf,389KB)
Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesneg wyrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w Gminie Chociwel na lata 2022-2026" w roku 2023 oraz składu komisji do przeprowadzenia precedur konkursu ofert. Zarządzenie nr 28/2023 (pdf,370KB)
  
 Zarządzenie nr 30/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 4 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zarządzenie nr 30/2023 (pdf,30KB)
  
 Zarządzenie nr 32/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 r. Zarządzenie nr 32/2023 (pdf,390KB) 
Zarządzenie nr 32a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel na lata 2023-2035. Zarządzenie nr 32a/2023 (pdf,1MB)
Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów oraz rokowań. Zarządzenie nr 33/2023 (pdf,48KB)
 Zarządzenie nr 33a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do spraw zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chociwlu oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji przetargowej. Zarządzenie nr 33a/2023 (pdf,324KB)
 Zarządzenie nr 34/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chociwlu Zarządzenie nr 34/2023 (pdf,34KB)
 Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 29 marca 2023 r w sprawie określenia procedury zbycie nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 35/2023 (pdf,404KB)
 Zarządzenie nr 35a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku. Zarządzenie nr 35a/2023 (pdf,59KB)
 Zarządzenie nr 36/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie 36/2023 (pdf,505KB)
 Zarządzenie nr 37/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesneg wyrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w Gminie Chociwel na lata 2022-2026" w roku 2023 oraz składu komisji do przeprowadzenia precedur konkursu ofert. Zarządzenie nr 37/2023 (pdf,45KB)
 Zarządzenie nr 37a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-zbiorczej majątku. Zarządzenie nr 37a/2023 (pdf,60KB)
 Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 12 kwietnai 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chociwlu. Zarządzenie nr 38/2023 (pdf,38KB)
 Zarządzenie nr 39/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 39/2023 (pdf,198KB)
 Zarządzenie nr 40/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 r. Zarządzenie nr 40/2023 (pdf,641KB)
 Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 41/2023 (pdf,72KB)
 Zarządzenie nr 42/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu. Zarządzenie nr 42/2023 (pdf,38KB)
 Zarządzenie nr 43/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i najmu. Zarządzenie nr 43/2023 (pdf,74KB)
 Zarządzenie nr 44/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanwisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Chociwlu. Zarządzenie nr 44/2023 (pdf,41KB)
 Zarządzenie nr 45/2023 Burmistrza Chociwla z 4 maja dnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomcy Społecznej w Chociwlu do załatwiania określonego zakresu spraw oraz do prowadzenia postępowań administracyjnych. Zarządzenie nr 45/2023 (pdf,170KB)
  
 Zarządzenie nr 47/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 47/2023 (pdf,32KB)
 Zarządzenie nr 48/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie określenia procedury zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 48/2023 (pdf,56KB)
 Zarządzenie nr 49/2023 Burmistrza Chociwla z dnia  17 maja 2023 r. o zmiane zarządzenia dotyczącego regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Zarządzenie nr 49/2023 (pdf,154KB)
 Zarządzenie nr 49a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Zakładoweg Funduszu Świadczeń Socjalnych dla jednostki - Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Zarządzenie nr 49a/2023 (pdf,92KB)
 Zarządzenie nr 49b/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 49b/2023 (pdf,488KB)
 Zarządzenie nr 50/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 50/2023 (pdf,31KB)
 Zarządzenie nr 51/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 51/2023 (pdf,1.11MB)
 Zarządzenie nr 52/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przekazania raportu o stanie Gminy Chociwel za 2022 rok. Zarządzenie nr 52/2023 (pdf,28KB)
  
 Zarządzenie nr 53a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie powołania osobowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zarządzenie nr 53a/2023 (pdf,50KB)
 Zarządzenie nr 54/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy Chociwel  Zarządzenie nr 54/2023 (pdf,40KB)
 Zarządzenie nr 55/2023 Burmistza Chociwla z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżeice Gminy Chociwel na 2023 r. Zarządzenie nr 55/2023 (pdf,438KB)
 Zarządzenie nr 56/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie nr 56/2023(pdf,46KB)
 Zarządzenie nr 57/2023 Burmistrza Chociwla z dnai 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów Burmistrza Chociwla. Zarządzenie nr 57/2023 (pdf,53KB)
 Zarządzenie nr 58/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządzenie nr 58/2023 (pdf,60KB)
 Zarządzenie nr 59/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 59/2023 (pdf,36KB)
  
 Zarządzenie nr 61/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 61/2023 (pdf,455KB)
 Zarządznie nr 62/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie określenia procedury zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 62/2023 (pdf,58KB)
 Zarządzenie nr 63/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu Zarządzenie nr 63/2023 (pdf,310KB)
 Zarządzenie nr 64/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-zbiorcej składników majątku. Zarządzenie nr 64/2023 (pdf,59KB)
 Zarządzenie nr 65/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 65/2023 (pdf,30KB)
 Zarządzenie nr 66/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 66/2023 (pdf,31KB)
 Zarządzenie nr 67/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 13 lipca 2023 r. w spraiwe powołania Komisji Konkursowej. Zarządzenie nr 67/2023 (pdf,31KB)
 Zarządzenie nr 68/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 14 lipca 2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 68/2023 (pdf,475KB)
 Zarządzenie nr 69/2023 Burmistrza Chociwla z dnai 20 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 69/2023 (pdf,41KB)
 Zarządzenie nr 69a/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie uchylnia zarządzenia. Zarządzenie nr 69a/2023 (pdf,42KB)
 Zarządzenie nr 70/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 70/2023 (pdf,339KB)
 Zarządzenie nr 71/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku. Zarządzenie nr 71/2023 (pdf,63KB)
 Zarządzenie nr 72/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia procedury zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chociwel Zarządzenie nr 72/2023 (pdf,45KB)
 Zarządzenie nr 73/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2023 rok. Zarządzenie nr 73/2023 (pdf,577KB)
  
 Zarządzenie nr 75/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie przeprowadzenai inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majatku. Zarządzenie nr 75/2023 (pdf,60KB)
 Zarządzenie nr 76/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kieronika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu do pośiwadczania zgodności opisu dokumentów z oryginałem. Zarządzenie nr 76/2023 (pdf,29KB)
 Zarządzenie nr 77/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach gminnych położonych w obrębie nr 1 miasta Chociwel. Zarządzenie nr 77/2023 (pdf,36KB)
 Zarządzenie nr 78/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy podczas Dożynek Gminnych 2023. Zarządzenie nr 78/2023 (pdf,128KB)
  
 Zarządzenie nr 80/2023 Burmistza Chociwla z dnia 1 września 2023 r. w sprawie ustanwienia koordynatora gminneg ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zarządzenie nr 80/2023 (pdf,50KB)
 Zarządzenie nr 81/2023 Burmistrza Chociwla z dnai 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Chociwel do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 15 października 2023 r. Zarządzenie nr 81/2023 (pdf,58KB)
 Zarządzenie nr 82/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 1 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Chociwlu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polsiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zarządzenie nr 82/2023 (pdf,47KB)
 Zarządzenie nr 83/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 1 wreśnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Chociwlu do sporządzenia i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zarządzenie nr 83/2023 (pdf,35KB)
 Zarządzenie nr 84/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 4 wreśnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. Zarządzenie nr 84/2023 (pdf,37KB)
 Zarządzenie nr 85/2023 Burmistrza Chociwla z dnai 8 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 85/2023 (pdf,42KB)
  
  
 Zarządzenie nr 88/2023 Burmistrza Chociwla z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie nr 88/2023 (pdf,39KB)
  

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 08:14 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 08:15 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 08:16 Robert Rusin