Zarządzenia Burmistrza Chociwla na 2020 rok

LpNumer i data zarządzeniaNazwa zarządzeniaLink do pobraniaUwagi
1.1/2020 z dnia 02.01.2020 rokuw sprawie ustalenia planu finansowego (układ wykonawczy budżetu) Gminy Chociwel na 2020 rok.Zarządzenie nr 1/2020 
2.    
3.3/2020 z dnia 02.01.2020 rokuw sprawie ustalenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miejskiego na 2020 rokZarządzenie nr 3/2020 
4.4/2020 z dnia 07.01.2020 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie nr 4/2020 
5.5/2020 z dnia 07.01.2020 rokuw sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020Zarządzenie nr 5/2020 
6.5a/2020 z dnia 07.01.2020 rokuw sprawie powołania osobowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieZarządzenie nr 5a/2020 
7.6/2020 z dnia 08.01.2020 rokuw sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 6/2020 
8.7/2020 z dnia 21.01.2020 rokuw sprawie określenia wysokości wydatków gminy Chociwel na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2020, ustalenia wzoru formularza zgłoszeniowego oraz terminu jego złożenia

Zarządzenie nr 7/2020

Załącznik do zarządzenia nr 7

 
9.    
10.9/2020 z dnia 23.01.2020 rokuzmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w ChociwluZarządzenie nr 9/2020 
11.10/2020 z dnia 23.01.2020 rokuzmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dokonującej co półrocznego audytu kopert dowodowych nieodebranych dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w ChociwluZarządzenie nr 10/2020 
12.11/2020 z dnia 30.01.2020 rokuw sprawie powołania komisji przetargowejZarządzenie nr 11/2020 
13.    
14.13/2020 z dnia 31.01.2020 rokuw sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina ChociwelZarządzenie nr 13/2020 
15.13a/2020 z dnia 31.01.2020 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian d planu finansowego. Zarządzenie nr 13a/2020 
16.14/2020 z dnia 31.01.2020 rokuw sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkuZarządznie nr 14/2020 
17.14a/2020 z dnia 31.01.2020 rokuw sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy ChociwelZarządzenie nr 14a/2020 
18.15/2020 z dnia 06.02.2020 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportuZarządzenie nr 15/2020 
19.16/2020 z dnia 11.02.2020 roku w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiZarządzenie nr 16/2020 
20.17/2020 z dnia 20.02.2020 rokuw sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2020Zarządzenie nr 17/2020 
21.18/2020 z dnia 24.02.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 18/2020 
22.19/2020 z dnia 24.02.2020 rokuw sprawie zmiany planu finansowego (układu wykonawczego budżetu) Gminy Chociwel na 2020 rokZarządzenie nr 19/2020 
23.20/2020 z dnia 26.02.2020 rokuw sprawie określenia zasad przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomościZarządzenie nr 20/2020 
24.20a/2020 z dnia 28.02.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 20a/2020 
25.21/2020 z dnia 02.03.2020 rokuw sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 21/2020 
26.22/2020 z dnia 05.03.2020 rokuw sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy Zarządzenie nr 22/2020 
27.23/2020 z dnia 13.03.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 23/2020 
28.24/2020 z dnia 31.03.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 24/2020 
29.25/2020 z dnia 22.04.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 25/2020 
30.26/2020 z dnia 28.04.2020 rokuw sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomościZarządzenie nr 26/2020 
31.27/2020 z dnia 28.04.2020 rokuw sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomościZarządzenie nr 27/2020 
32.28/2020 z dnia 28.04.2020 rokuw sprawie przeprowadzenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 28/2020 
33.29/2020 z dnia 30.04.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 29/2020 
34.30/2020 z dnia 05.05.2020 rokuw sprawie przeznaczenia kanałów i komór ciepłowniczych do dzierżawyZarządzenie nr 30/2020 
35.31/2020 z dnia 05.05.2020 rokuw sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Chociwel Zarządzenie nr 31/2020 
36.32/2020 z dnia 11.05.2020 rokuw sprawie sprostowania zapisów technicznyc w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2020 rokZarządzenie nr 32/2020 
37.33/2020 z dnia 11.05.2020 rokuw sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości Zarządzenie nr 33/2020 
38.34/2020 z dnia 15.05.2020 rokuw sprawie zmian w WPF Gminy Chociwel na lata 2020-2023Zarządzenie nr 34/2020 
39.35/2020 z dnia 15.05.2020 rokuw sprawie zmiany planu finansowego ZFŚS dla Urzędu Miejskiego na 2020 rokZarządzenie nr 35/2020 
40.36/2020 z dnia 27.05.2020 rokuw sprawie zmian w WPF Gminy Chociwel na lata 2020-2023Zarządzenie nr 36/2020 
41.36a/2020 z dnia 28.05.2020 rokuw sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 36a/2020 
42.37/2020 z dnia 29.05.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 37/2020 
43.38/2020 z dnia 1.06.2020 roku.w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Chcoiwla dla wyróżniających się uczniów.  Zarządzenie nr 38/2020 
44. 39/2020 z dnia 3.06.2020 roku w sprawie nieruchomości do dzierżawy Zarządzenie nr 39/2020 
45.40.2020 z dnia 08.06.2020 rokuw sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utwoorzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 rokuZarządzenie nr 40/2020 
46.41/2020 z dnia 09.06.2020 rokuw sprawie określenia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na 2020 rok.Zarządzenie nr 41/2020 
47.42a/2020 z dnia 15.06.2020 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenie zmian do planu finansowego. Zarządzenie nr 42a/2020 
48.43/2020 z dnia 22.06.2020 r.w sprawie zbycia majątku ruchomego Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 43/2020 
49.44/2020 z dnia 26.06.20202 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego. Zarządzenie nr 44/2020 
50.45/2020 z dnia 30.06.2020r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chciwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego. Zarządzenie nr 45/2020 
51.46/2020 z dnia 30.06.2020r.w sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 46/2020 
52.47/2020 z dnia 08.07.2020 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Zarządzenie nr 47/2020 
53.48/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wproadzenia zmian do planu finansowego. Zarządzenie nr 48/2020 
54.49/2020 z dnia 20.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkurus ofert na wybór realizatora polityki zdrowotnej pn."Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024" w roku 2020 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert. Zarządzenie nr 49/2020 
55. 50/2020 z dnia 21.07.2020 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej Zarządzenie nr 50/2020 
56.    
57. 52/2020 z dnia 28.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 52/2020 
58. 53/2020 z dnia 29.07.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i najmu. Zarządzenie nr 53/2020 
59. 53a/2020 z dnia 31.07.2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego.  Zarządzenie nr 53a/2020 
60. 54/2020 z dnia 5.08.2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 54/2020 
61.56/2020 z dnia 05.08.2020 rokuw sprawie ustalenia dnia wolnego od pracyZarządzenie nr 56/2020 
62. 57/2020 z dnia 06.08.2020r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 57/2020 
63. 58/2020 z dnia 07.08.2020 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy Zarządzenie nr 58/2020 
64.59/2020 z dnia 10.08.2020 rokuw sprawie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w ChociwluZarzadzenie nr 59/2020 
65.60/2020 z dnia 11.08.2020 rokuw sprawie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w ChociwluZarządzenie nr 60/2020 
66.61/2020 z dnia 14.08.2020 rokuw sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w ChociwluZarządzenie nr 61/2020 
67.62/20220 z dnia 19.08.2020 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku. Zarządzenie nr 62/2020 
68.63/2020 z dnia 20.08.2020 r. w sprawie sprostowania zarządzenia 53a/2020 Burmistrza Chociwla z dnia 37.07.2020 r.  Zarządzenie nr 63/2020 
69.63a/2020 z dnia 21.08.2020 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 63a/2020 
70. 64/2020 z dnia 21.08.2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognoie finansowej Gminy Chociwel na lata 2020-2023. Zarządzenie nr 64/2020 
71.64a/2020 z dnia 27.08.2020 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania kontroli dokumentów i innych nośników informacji mających znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania publicznego przez organizację pozarządową - Stowrzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Piast" Chociwel. Zarządzenie nr 64a/2020 
72. 65/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie przekazania nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 65/2020 
73. 66/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości Zarządzenie nr 66/2020 
74. 67/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości Zarządzenie nr 67/2020 
75. 68/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności do nieruchomości Zarządzenie nr 68/2020 
76. 68a/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego. Zarządzenie nr 68a/2020 
77. 69/2020 z dnia 2.09.2020 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia na zbycie prawa własności nieruchomości Zarządzenie nr 69/2020 
79. 70/2020 z dnia 03.2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 70/2020 
80. 71/2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie opracowania meteriałów plastycznych na 20221 rok. Zarządzenie nr 71/2020 
81. 72/2020 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia. Zarządzenie nr 72/2020 
82. 73/2020 z dnia 23.09.2020 r. w sprawie ustalenia stawe czynszu najmu w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 73/2020 
83.74/2020 z dnia 23.09.2020 r.w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu socjalnego tworzącego mieszkaniowy zasób Gminy Chociwel.Zarządzenie nr 74/2020 
84. 75/2020 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Chociwlu. Zarządzenie nr 75/2020 
85.   77/2020 z dnia 29.09.2020 roku   w sprawie ustalenia zasad obsługi interesantów Urządu Miejskiego w Chociwlu podczas trwania stanu epidemii w zwięzku z zakażeniami wirusem  SARS-COV-2   Zarządzenie nr 77/2020 
86.    
87. 79/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego. Zarządzenie nr 79/2020 
88.  79a/2020 z dnia 30.09.2020 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego. Zarządzenie nr 79a/2020 
89. 79b/2020 z dnia 6.10.2020 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w nowym średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym z napędem 4x4 MAN ZST 87198 używanym przez OSP Chociwl Zarządzenie nr 79b/2020 
90. 80/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 80/2020 
91. 81/2020 z dnia 21.10.2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Chociwlu do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń. Zarządzenie nr 81/2020 
92. 81a/2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok. Zarządzenie nr 81a/2020 
93. 82/2020 z dnia 30.10.2020 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok. Zarządzenie nr 82/2020 
94.    
95. 84/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 84/2020 
96. 85/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Chociwlu. Zarządzenie nr 85/2020 
97. 85a/2020 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok. Zarządzenie nr 85a/2020 
98. 85b/2020 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok Zarządzenie nr 85b/2020 
99. 86/2020 z dnia 12.11.2020 r. w sprawie zmiany terminy przetargów i wypłaty wadium. Zarządzenie nr 86/2020 
100. 87/2020 z dnia 27.11.2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wodociągi i Kanaizacja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chociwlu. Zarządzenie nr 87/2020 
95. 87c/2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok. Zarządzenie nr 87c/2020 
96. 88/2020 z dnia 1.12.2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 88/2020 
97. 89/2020 z dnia 3.12.2020 r. w sprawie przeznaczenia przepopmpowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej do dzierżawy Zarządzenie nr 89/2020 
98. 90/2020 z dnia 9.12.2020 r. w sprawie przeznaczenia autpoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na 2021 rok Zarządzenie nr 90/2020 
99. 91/2020 z dnia 9.12.2020 r. w sprawie autopoprawki do projektu chwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025. Zarządzenie nr 91/2020 
100.    
101. 93/2020 z dnia 10.12.2020 r. w sprawie zmiany "Regulaminy Wynagordzenia" pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Chociwlu i w samorządowych jednostkach organizacyjnych Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 93/2020 
102.    
103. 95/2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt. "Program Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024" w roku 2021 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert. Zarządzenie nr 95/2020 
104. 96/2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Chociwel. Zarządzenie nr 96/2020 
105. 97/2020 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. Zarządzenie nr 97/2020 
106.    
107.99/2020 z dnia 31.12.2020 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok.Zarządzenie nr 99/2020 
108.100/2020 z dnia 31.12.2020 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok.Zarządzenie nr 100/2020 
109.    

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 04 luty 2020 11:25 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 11:26 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 11:27 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 sierpień 2020 08:41 Beata Przybyła
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 08:36 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 08:39 Robert Rusin