Zarządzenia Burmistrza Chociwla na 2020 rok

LpNumer i data zarządzeniaNazwa zarządzeniaLink do pobraniaUwagi
1.1/2020 z dnia 02.01.2020 rokuw sprawie ustalenia planu finansowego (układ wykonawczy budżetu) Gminy Chociwel na 2020 rok.Zarządzenie nr 1/2020 
2.    
3.3/2020 z dnia 02.01.2020 rokuw sprawie ustalenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miejskiego na 2020 rokZarządzenie nr 3/2020 
4.4/2020 z dnia 07.01.2020 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie nr 4/2020 
5.5/2020 z dnia 07.01.2020 rokuw sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020Zarządzenie nr 5/2020 
6.5a/2020 z dnia 07.01.2020 rokuw sprawie powołania osobowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieZarządzenie nr 5a/2020 
7.6/2020 z dnia 08.01.2020 rokuw sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 6/2020 
8.7/2020 z dnia 21.01.2020 rokuw sprawie określenia wysokości wydatków gminy Chociwel na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2020, ustalenia wzoru formularza zgłoszeniowego oraz terminu jego złożenia

Zarządzenie nr 7/2020

Załącznik do zarządzenia nr 7

 
9.    
10.9/2020 z dnia 23.01.2020 rokuzmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w ChociwluZarządzenie nr 9/2020 
11.10/2020 z dnia 23.01.2020 rokuzmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dokonującej co półrocznego audytu kopert dowodowych nieodebranych dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w ChociwluZarządzenie nr 10/2020 
12.11/2020 z dnia 30.01.2020 rokuw sprawie powołania komisji przetargowejZarządzenie nr 11/2020 
13.    
14.13/2020 z dnia 31.01.2020 rokuw sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina ChociwelZarządzenie nr 13/2020 
15.    
16.14/2020 z dnia 31.01.2020 rokuw sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkuZarządznie nr 14/2020 
17.14a/2020 z dnia 31.01.2020 rokuw sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy ChociwelZarządzenie nr 14a/2020 
18.15/2020 z dnia 06.02.2020 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportuZarządzenie nr 15/2020 
19.16/2020 z dnia 11.02.2020 roku w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiZarządzenie nr 16/2020 
20.17/2020 z dnia 20.02.2020 rokuw sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2020Zarządzenie nr 17/2020 
21.18/2020 z dnia 24.02.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 18/2020 
22.19/2020 z dnia 24.02.2020 rokuw sprawie zmiany planu finansowego (układu wykonawczego budżetu) Gminy Chociwel na 2020 rokZarządzenie nr 19/2020 
23.20/2020 z dnia 26.02.2020 rokuw sprawie określenia zasad przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomościZarządzenie nr 20/2020 
24.20a/2020 z dnia 28.02.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 20a/2020 
25.21/2020 z dnia 02.03.2020 rokuw sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 21/2020 
26.22/2020 z dnia 05.03.2020 rokuw sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy Zarządzenie nr 22/2020 
27.23/2020 z dnia 13.03.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 23/2020 
28.24/2020 z dnia 31.03.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie ne 24/2020 
29.25/2020 z dnia 22.04.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 25/2020 
30.26/2020 z dnia 28.04.2020 rokuw sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomościZarządzenie nr 26/2020 
31.27/2020 z dnia 28.04.2020 rokuw sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomościZarządzenie nr 27/2020 
32.28/2020 z dnia 28.04.2020 rokuw sprawie przeprowadzenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 28/2020 
33.29/2020 z dnia 30.04.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 29/2020 
34.30/2020 z dnia 05.05.2020 rokuw sprawie przeznaczenia kanałów i komór ciepłowniczych do dzierżawyZarządzenie nr 30/2020 
35.31/2020 z dnia 05.05.2020 rokuw sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Chociwel  
36.32/2020 z dnia 11.05.2020 rokuw sprawie sprostowania zapisów technicznyc w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2020 rokZarządzenie nr 32/2020 
37.3/3/2020 z dnia 11.05.2020 rokuw sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości  
38.34/2020 z dnia 15.05.2020 rokuw sprawie zmian w WPF Gminy Chociwel na lata 2020-2023Zarządzenie nr 34/2020 
39.35/2020 z dnia 15.05.2020 rokuw sprawie zmiany planu finansowego ZFŚS dla Urzędu Miejskiego na 2020 rokZarządzenie nr 35/2020 
40.36/2020 z dnia 27.05.2020 rokuw sprawie zmian w WPF Gminy Chociwel na lata 2020-2023Zarządzenie nr 36/2020 
41.36a/2020 z dnia 28.05.2020 rokuw sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 36a/2020 
42.37/2020 z dnia 29.05.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 37/2020 
43.    
44.    
45.40.2020 z dnia 08.06.2020 rokuw sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utwoorzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 rokuZarządzenie nr 40/2020 
46.41/2020 z dnia 09.06.2020 rokuw sprawie określenia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na 2020 rok.Zarządzenie nr 41/2020 
47.    
48.    
49.    
50.    
51.    
52.    
53.    
54.    
55.    
56.    
57.    
58.    
59.    
60.    
61.56/2020 z dnia 05.08.2020 rokuw sprawie ustalenia dnia wolnego od pracyZarządzenie nr 56/2020 
62.    
63.    
64.59/2020 z dnia 10.08.2020 rokuw sprawie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w ChociwluZarzadzenie nr 59/2020 
65.60/2020 z dnia 11.08.2020 rokuw sprawie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w ChociwluZarządzenie nr 60/2020 
66.61/2020 z dnia 14.08.2020 rokuw sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w ChociwluZarządzenie nr 61/2020 
67.    
68.    
69.    
70.    
71.    
72.    
73.    
74.    
75.    
76.    
77.    
79.    
80.    
81.    
82.    
83. 77/2020 z dnia 29.09.2020 roku w sprawie ustalenia zasad obsługi interesantów Urządu Miejskiego w Chociwlu podczas trwania stanu epidemii w zwięzku z zakażeniami wirusem  SARS-COV-2 Zarządzenie nr 77/2020 
84.    
85.    
86.    
87.    
88.    
89.    
90.    
91.    
92.    
93.    
94.    
95.    
96.    
97.    
98.    
99.    
100.    
95.    
96.    
97.    
98.    
99.    
100.    
101.    
102.    
103.    
104.    
105.    
106.    
107.    

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 04 luty 2020 11:25 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 11:26 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 11:27 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 sierpień 2020 08:41 Beata Przybyła
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 08:36 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 08:39 Robert Rusin