Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Chociwlu o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszeniedocx17.20 KBRobert Rusin
Karta zgloszenia kandydata na ławnikartf73.92 KBRobert Rusin
Oświadczenie kandydata na ławnikadoc27.50 KBRobert Rusin
Oświadczenie kandydata na ławnika IIdoc27.50 KBRobert Rusin
Klauzula RODOdocx14.47 KBRobert Rusin
Karta ewidencyjna ławnikadoc62.00 KBRobert Rusin
Ewidencja udziału ławnika w posiedzeniach i naradachdoc94.50 KBRobert Rusin
Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnikadoc127.00 KBRobert Rusin