Tytuł Wytworzony Odsłony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla SIG Polska 28-Sie-2023 Odsłon: 84
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - przebudowa stacji WN/SN na działce nr 110 w Chociwlu 30-Cze-2023 Odsłon: 82
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - przebudowa stacji WN/SN na działce nr 110 w Chociwlu 19-Cze-2023 Odsłon: 73
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa sieci energetycznej (Karkowo działka 1437/1) 10-Maj-2023 Odsłon: 96
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - rozbudowa wieży na działce nr 110 (Chociwel) 10-Maj-2023 Odsłon: 104
Informacja o końcowej sprzedaży węgla 08-Maj-2023 Odsłon: 104
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - budowa sieci energetycnzej Karkowo dz. 143 12-Kwi-2023 Odsłon: 143
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w gminie Chociwel na lata 2022 – 2026” w roku 2023" (II) 12-Kwi-2023 Odsłon: 163
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację programu polityki zdrowotnej 29-Mar-2023 Odsłon: 266
Obwieszczenie Burmistrza Chociwla podające do publicznej wiadomości wydanie decyzji dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznej na działce nr 534 i 536 obr. Długie gm. Chociwel 13-Mar-2023 Odsłon: 185