Tytuł Wytworzony Odsłony
II Ogłoszenie - sprzedaż samochodu ŻUK FSC Lublin 27-Lut-2024 Odsłon: 29
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w gminie Chociwel na lata 2022 – 2026” w roku 2024 16-Lut-2024 Odsłon: 85
Burmistrz Chociwla ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020 - 2024” w roku 2024" 15-Lut-2024 Odsłon: 98
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu ŻUK FSC Lublin 01-Lut-2024 Odsłon: 192
Decyzja o warunkach zabudowy nr 5/2024 11-Sty-2024 Odsłon: 210
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2024 roku 03-Sty-2024 Odsłon: 143
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 28-Gru-2023 Odsłon: 56
Informacja o zakończeniu postępowania - przyłącze Karkowo 18-Gru-2023 Odsłon: 90
Owbieszczenie Burmistrza Chociwlu o wydaniu decyzji - Kwant Energetyka 18-Gru-2023 Odsłon: 97
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Chociwel w 2024 roku 04-Gru-2023 Odsłon: 151