Tytuł Wytworzony Odsłony
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa sieci energetycznej (Karkowo działka 1437/1) 10-Maj-2023 Odsłon: 23
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - rozbudowa wieży na działce nr 110 (Chociwel) 10-Maj-2023 Odsłon: 37
Informacja o końcowej sprzedaży węgla 08-Maj-2023 Odsłon: 33
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - budowa sieci energetycnzej Karkowo dz. 143 12-Kwi-2023 Odsłon: 66
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w gminie Chociwel na lata 2022 – 2026” w roku 2023" (II) 12-Kwi-2023 Odsłon: 73
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację programu polityki zdrowotnej 29-Mar-2023 Odsłon: 146
Obwieszczenie Burmistrza Chociwla podające do publicznej wiadomości wydanie decyzji dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznej na działce nr 534 i 536 obr. Długie gm. Chociwel 13-Mar-2023 Odsłon: 114
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w gminie Chociwel na lata 2022 – 2026” w roku 2023" 02-Mar-2023 Odsłon: 78
Burmistrz Chociwla ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020 -2024” w roku 2023" 02-Mar-2023 Odsłon: 273
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartch konkursów ofert 24-Lut-2023 Odsłon: 95