Tytuł Wytworzony Odsłony
Informacja o końcowej sprzedaży węgla 08-Maj-2023 Odsłon: 259
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - budowa sieci energetycnzej Karkowo dz. 143 12-Kwi-2023 Odsłon: 335
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w gminie Chociwel na lata 2022 – 2026” w roku 2023" (II) 12-Kwi-2023 Odsłon: 313
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację programu polityki zdrowotnej 29-Mar-2023 Odsłon: 469
Obwieszczenie Burmistrza Chociwla podające do publicznej wiadomości wydanie decyzji dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznej na działce nr 534 i 536 obr. Długie gm. Chociwel 13-Mar-2023 Odsłon: 330
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w gminie Chociwel na lata 2022 – 2026” w roku 2023" 02-Mar-2023 Odsłon: 290
Burmistrz Chociwla ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020 -2024” w roku 2023" 02-Mar-2023 Odsłon: 524
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartch konkursów ofert 24-Lut-2023 Odsłon: 300
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku - II konkurs 01-Lut-2023 Odsłon: 285
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku - II konkurs 01-Lut-2023 Odsłon: 302