Zarządzenia Burmistrza Chociwla z 2022 roku

Numer, data i nazwa zarządzeniaLink do pobrania
Zarządzenie nr 1/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego (układ wykonawczy budżetu) Gminy Chociwel na 2022 rok. Zarządzenie nr 1/2022 (pdf,33KB)
Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu fmansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla jednostki - Urzędu Miejskiego na 2022 rok.Zarządzenie nr 2/2022 (pdf,33KB)  
  
Zarządzenie nr 3a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie porozumienia dotyczącego ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu.

Zarządzenie nr 3a/2022 (pdf,38KB)

Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Chociwel ustawami na rok 2022. Zarządzenie nr 4/2022 (pdf,230KB)
Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia i dzierżawy.Zarządzenie nr 5/2022 (pdf,98KB)
Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy     Społecznej w Chociwlu do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego.Zarządzenie nr 6/2022 (pdf,52KB)
Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022.Zarządzenie nr 7/2022 (pdf,90KB)
Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Chociwel w 2022 roku.Zarządzenie nr 8/2022 (pdf,319KB)
Zarządzenie nr 8a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie nr 8a/2022 (pdf,132KB)
Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2022 roku.Zarządzenie nr 9/2022 (pdf,929KB)
Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Chociwlu i klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu, na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel.Zarządzenie nr 10/2022 (pdf,179KB)  
  
Zarządzenie nr 12/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli mianowanych.Zarządzenie nr 12/2022 (pdf,35KB)
Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT.Zarządzenie nr 13/2022 (pdf,48KB)
Zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie nr 14/2022 (pdf,176KB)
Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie określenia procedury zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel.Zarządzenie nr 15/2022 (pdf,50KB)
Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.Zarządzenie nr 16/2022 (pdf,147KB)
Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej.Zarządzenie nr 17/2022 (pdf,147KB)
Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu.Zarządzenie nr 18/2022 (pdf,654KB) 
  
Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Chociwlu.Zarządzenie nr 20/2022 (pdf,45KB)
Zarządzenie nr 21/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020 - 2024" w roku 2022 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert.Zarządzenie nr 21/2022 (pdf,334KB)
Zarządzenie nr 21a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 22 luty 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rokZarządzenie nr 21a/2022 (pdf,276KB)
Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chociwlu.Zarządzenie nr 22/2022 (pdf,270KB)
Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chociwlu.Zarządzenie nr 23/2022 (pdf,37KB)
  
  
  
  
  
  
  
  
Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w miejscowościach Chociwel i Długie w gm. Chociwel 2022 roku w formie podwórkowej.Zarządzenie nr 32/2022 (pdf,320KB)
  
  
  
  
Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.Zarządzenie nr 37/2022 (pdf,34KB)
Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 30 marca 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 10/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Chociwlu i klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu, na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina ChociwelZarządzenie nr 38/2022 (pdf,34KB)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 09:50 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 09:50 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 09:51 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 10:05 Robert Rusin